Gedragscode

Gedragscode 100procentgratisdating.nl
Naast de algemene voorwaarden die uiteraard ook op deze site gelden zijn er nog een aantal gedragscodes waar iedereen zich aan dient te houden. Doe je dit niet dan kun je mogelijk verwijderd worden van deze website.

In het algemeen geldt hier dat je elkaar met respect moet behandelen. Hoe uit zich dat? Bijvoorbeeld door net taalgebruik. Het spreekt voor zich dat de een misschien foutlozer Nederlands schrijft dan de ander, dan is zeker geen probleem. Het wordt wel een probleem als mensen elkaar gaan uitschelden, discriminerende opmerkingen maken of gewoon onaardig zijn. Doe dit niet.

Stuur alleen positieve berichten naar mensen waar je interesse in hebt en negeer de rest. Krijg je een bericht van iemand waar je totaal niks bij voelt bedankt de ander dan vriendelijk voor zijn bericht en geef aan geen interesse te hebben. Op deze manier houden we het voor iedereen gezellig.

Mocht je uitgescholden worden of je op een andere manier benadeeld voelen? Meldt dit dan bij de beheerder van de site. Hij zal bepalen of er vervolgstappen nodig zijn.
Probeer je teksten goed leesbaar te houden. Gebruik niet teveel afkortingen en wel veel leestekens. Zo houdt je het voor iedereen duidelijk.

Stuur niet ongevraagd seksueel getinte foto's van jezelf naar anderen. Dit wordt niet op prijs gesteld.

Vraag ook niet meteen om contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres. Dit is redelijk onbeleefd en bovendien in het begin overbodig. Contact kan prima verlopen via de website. Als jullie later een date gepland hebben is dit vroeg genoeg om zulke gegevens uit te wisselen!

Blijf dus vriendelijk en respectvol. Zo houden we de site voor iedereen aangenaam.